Strong Corporate Governance

Sorumlu Kaynak Kullanımı Responsible Sourcing
Etik Kurallar Codes of Conduct
GRI Compliant Transparent Reporting GRI Compliant Transparent Reporting
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi UNGC
ISO 31000 Risk Yönetimi Sistemi Doğrulama Belgesi ISO 31000 Risk Management System Certificate
ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi ISO 22301 Business Continuity Management System Certificate
Etkin Tedarikçi Yönetimi Effective Supplier Management: Supplier Risk Analysis, Supplier Audits, Supplier Management Codes of Conduct