Yaşam Güvenliği

Yaşam Güvenliği

Çalışanlarımız gücümüzün kaynağıdır!

  • Assan Alüminyum olarak Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusundaki tüm amacımız, geleceğe teslim edebileceğimiz temiz bir çevre bırakmak ve sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmektir.
  • Assan Alüminyum, İş Sağlığı ve Güvenliğinde “YAŞAM GÜVENLİĞİ” yaklaşımını uygulayarak, sadece kendi çalışanlarında, kendi çalışma alanlarında değil, çalışanlarının sosyal hayatlarında da sağlıklı ve güvenli davrandıkları bir iş güvenliği kültürünü oluşturmayı amaçlar.
  • İSG stratejinin temel hedefleri; işyerinde sağlıklı olmak, tüm aktörlerin katılımı ile risk önleme kültürünü oluşturmak ve bu kültürü topluma yaymaktır.
  • Bu doğrultuda, her iş alanının kendine özgü farklılıklarının değerlendirilmesi gerektiği bilinciyle iş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açabilecek faktörleri yöneterek önlemeyi davranış olarak benimsetecek çalışmalar yapar.
  • Bu amaçla, hammadde temininden ürünün teslimine kadar yürütülen tüm süreçlerde çevresel etkileri azaltmayı, sağlıklı ve güvenli çalısma ortamları oluşturmayı ve bu kültürü etki edebildiğimiz tüm paydaşlarımıza yaymayı hedeflemekteyiz.
  • Bu çalısmalarda ana odak noktamız dogal kaynak tüketimini azaltmak, geri dönüşümü destekleyerek atık oluşumunu minimize etmek ve iş kazası meslek hastalıklarının oluşmasını engellemektir.
  • Assan Alüminyum, ülkemizin çevre mevzuatının yanı sıra başta BM Global İlkeler Sözleşmesi olmak üzere çevre yönetimine yönelik uluslararası sözleşmeler, standartlar ve insiyatiflere yönelik çalışmalar da gerçekleştirir.
  • İklim değişikliği etkilerini azaltmak için enerji projeleri, geri kazanım çalışmaları ve geri dönüşüm oranı yüksek hammadde kullanımı ile “Temiz Üretim & Sürdürülebilir Çevre” yaklaşımını benimser.

Daha fazla bilgi için iş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikamızı inceleyebilirsiniz: