Biyoçeşitliliği Koruma Projesi

Kum Zambağı Bitkisi
Mavi Yıldız Bitkisi

Sürdürülebilirlik ana değerimiz, vizyonumuz ve çevreye duyarlılığımız doğrultusunda, sürdürülebilirliğin önemli alt başlıklarından biri olan biyoçeşitliliği korumaya yönelik, sosyal sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı başlattık. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Biyoloji Bölümü iş birliği ile hayata geçirdiğimiz “Biyoçeşitliliği Koruma Projemiz” ile çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İlk olarak Avrupa Konseyi tarafından “Florada kesinlikle korunması gereken türler” arasında gösterilen ve Türkiye ile Yunanistan haricinde dünyanın başka hiçbir bölgesinde doğal olarak bulunmayan Amsonia orientalis - Mavi Yıldız bitkisinin doğaya kazandırılmasını sağladık. Bu iş birliği neticesinde Amsonia orientalis’in biyoteknolojik yöntemlerle çoğaltılıp doğadaki birey sayısının artırılması odaklı çalışma “üniversite-sanayi iş birliği ile nesli tükenmekte olan bitkilerin korunması yoluyla sürdürülebilir biyoçeşitliliğin korunması” yönünden öncül bir iş birliğidir.

Dünyadaki ve ülkemizdeki popülasyonları koruma altında olan bir diğer canlı Pancratium maritimum - Kum Zambağı’nın neslinin tükenmemesi için çalışmalar başlamıştır. Biyoçeşitliliği korumanın gelecek nesillere yaşanılası bir dünya bırakmak için önemli bir konu olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.