İnsan Kaynakları Politikalarımız

Assan Alüminyum uluslararası ve yerel kanunlar çerçevesinde insan haklarına saygılı olmayı ve çalışanların hukuki ve insani haklarına saygılı olmayı benimser. Bu kapsamda aşağıdaki maddeleri uygulamayı taahhüt eder.

 • Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyemize kazandırmak.
 • Bütün çalışanlarımıza yeteneklerine ve görevlerinin gereklerine uygun gelişim ve eğitim olanakları sağlamak.
 • Çalışanlarımıza yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamak.
 • İş Kanunu gereklerine uygun olarak 18 yaş altı kimsenin şirketimizde çalışmasına izin vermemek. Bu sınırlamayı şirketimize iş yapan taşeronlarda da tesislerimiz içinde uygulamak.
 • Kimseyi zorla ve kendi iradesi dışında çalıştırmamak. Hiçbir şart ve kapsamda çalışanlardan kimlik veya nakit para rehin bırakmasını talep etmemek. Çalışanların iş günü sonunda işyerini terketme hakkına saygı duymak. İhbar önellerine uyarak işten ayrılma hakkına saygı göstermek.
 • Çalışan verimliliğini arttırıcı, sorumluluk bilincini geliştirici bir katılımcı yönetim politikası izlemek ve çalışanlarımıza örgütlenme özgürlüğü tanımak.
 • Haftalık normal çalışma süresini 45 saat olarak uygulamak. Çalışanlarımızdan sadece önceden belirlenemeyen iş koşulları oluştuğunda, yasal sınırlar çerçevesinde gönüllülük esasına göre fazla çalışma talep etmek. Her altı iş gününü takiben 1 gün hafta tatili vermek. Çalışanlarımızın iş özel hayat dengesine saygı göstermek.
 • İşyerimizdeki gebe kadın çalışanlarımızı günlük 7,5 saatten fazla çalıştırmamak.
 • Çalışanlarımızın ücretini en az asgari ücrete denk gelecek şekilde belirlemek. Ücret belirlerken piyasa şartları ve temel ihtiyaçları karşılayacak alım gücünü de göz önünde bulundurmak. Çalışanlarımıza detaylı bir bordro ile aylık kazançlarını ve yasal kesintilerini açıklamak.
 • Çalışanlarımıza sağlıklı bir iş ortamı sunmak, kaza ve yaralanmaları önleyici tedbirler almak, sağlık ve güvenlik eğitimleri vermek, temiz sağlık tesisleri ve her zaman içilebilir suya erişimi garanti etmek.
 • Çalışanlarımıza etnik köken, cinsiyet, din, ırk, sınıf, milliyet, cinsel tercih, yasa ile tanınmış kuruluşlara üyelik veya politik eğilimleri nedeniyle hiçbir şekilde farklı muamele yapmamak, fiziksel veya psikolojik baskı uygulamamak. Yukarıda bahsi geçen farklılıkları işe alma, ücretlendirme, eğitim olanaklarından yararlanma, emeklilik veya işe son verme gibi uygulamalarda karar almak için kesinlikle kullanmamak.
 • Çalışanlarımızın itibarlarını zedelememek ve onlara saygılı davranmak. Onlara hiç bir şart altında fiziksel veya ruhsal şiddet uygulamamak. Şiddeti bir disiplin aracı olarak kullanmamak, ve buna benzer davranışlara hoşgörü göstermemek.
 • Çalışanın performansının değerlendirilmesinde ve disiplin kurallarına uymaması durumunda uygulanacak yöntemleri basit, kolay anlaşılır prosedürlerle anlatmak. Daha sonra aramıza yeni katılan çalışanlarımızın da verilen eğitimler ve toplanan geribildirimlerle bu prosedürleri anladıklarından emin olmak.