Aluminium Stewardship Initiative (ASI)

Aluminium Stewardship Initiative (ASI)

Alüminyum sektörünün ilk ve tek sürdürülebilirlik sertifikasyon standardı olan ASI, şirketlere paydaşları için değer yaratma imkanı vermekte ve kendilerini geliştirebilecekleri alanları belirlemelerine yardımcı olmaktadır. ASI sertifikasyonu en iyi şirketleri belgelendirmek için etkin bir araç ve şirketlerin kendilerini bütünsel olarak geliştirmeleri için de iyi bir fırsattır.

ASI performans standartları alüminyum sektörünün sürdürülebilirlik kriterlerini yönetişim, çevresel ve sosyal ana başlıkları altında 11 prensip ile açıklamakta ve denetlemektedir:

Aluminium Stewardship Initiative

Assan Alüminyum’un ana değerlerinden birinin sürdürülebilirlik olması sebebiyle şirketimizin tüm süreçlerinin küresel alüminyum sektörünü kapsayan ASI prensiplerine uygun olarak şekillendirilmesi ve bu doğrultuda sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmamız kritik öneme sahiptir. Assan Alüminyum olarak Tuzla ve Dilovası üretim tesislerimiz ve geri dönüşüm tesisimiz için ASI Performans Standardı Sertifikası’nı almaya hak kazanarak süreçlerimizin global sürdürülebilirlik prensiplerine uygun olduğunu tescil ettirmiş olduk. Assan Alüminyum’da ASI İlkeleri’ni destekliyoruz. Çevresel etkilerimizden çalışma koşullarına, tedarik zinciri yönetiminden insan haklarına uzanan geniş bir yelpazede, sürdürülebilirlik performansımızı ASI Standartları’na uygun hale getiriyoruz.

Sürdürülebilirliğin üç ana başlığından biri olan kurumsal yönetişimde güçlü bir yapıya sahibiz. Assan Alüminyum sektörümüzde ISO 31000 Risk Yönetimi Sistemi Doğrulama Belgesi ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip ilk şirketlerden biridir. Kurumsal yapımızı güçlendirmeye yönelik beklentilerin ötesinde bir çok kurumsal yönetim sistemi sertifikasını almaya hak kazandık.

ASI ile ilgili daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://aluminium-stewardship.org/