Yayınlar

Uluslararası Makeleler

 1. Ozgul Keles, Murat Dundar, (2007). Aluminum foil: Its typical quality problems and their causes, Journal of Materials Processing Technology, 186, 125-137.
 2. Donovan Verkens, Reynier I. Revilla, Ali Kosari, Mert Günyüz, Cemil Işıksaçan, Johannes M.C. Mol, Iris De Graeve, Herman Terryn (2020). Effect of simulated brazing on the microstructure and corrosion behavior of twin roll cast AA3003, Materials and Corrosion-Werkstoffe und Korrosion, 71 (1), 60-69.
 3. Donovan Verkens, Reynier I. Revilla, Richard Huizenga, Kristof Marcoen, Mert Günyüz, Cemil Işıksaçan, Herman Terryn, Iris De Graeve (2021). Effect of Sr Addition to a Modified AA3003 on Microstructural and Corrosion Properties, Journal of the Electrochemical Society, 168, 021506
Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiriler (Son 5 yıl)

 1. Hatice Mollaoğlu Altuner, Cemil Işıksaçan, Onur Birbaşar, Mert Günyüz, Onur Meydanoglu, “Crystallographic Texture Development of As-Cast 3105 Alloy Produced by St/Cu Shell Pair” TMS 145th Annual Meeting and Exhibition, Light Metals 2016, ss.1025-1030, 14-18 Şubat 2016, Nashville, Tennessee, ABD.
 2. Onur Meydanoglu, Cemil Işıksaçan, Mert Günyüz, Onur Birbasar, Hatice Mollaoğlu Altuner, “Effect of As-Cast Strip Thickness and Reduction Prior to Soft Annealing on the Formability of Twin-Roll Cast 5754 Sheets” TMS 145th Annual Meeting and Exhibition, Light Metals 2016, ss.1037-1041, 14-18 Şubat 2016, Nashville, Tennessee, ABD.
 3. Özlem İnanç Uçar, Ayten. Ekin Meşe, Onur Birbaşar, Murat Dündar, Durmuş Özdemir, “Determination of Aluminum Oxide Thickness on the Annealed Surface of 8000 Series Aluminum Foil by Fourier Transform Infrared Spectroscopy” 146th Annual Meeting and Exhibition, Light Metals 2017, ss. 273-278, 26 Şubat-02 Mart 2017, San Diego, California, ABD.
 4. Onur Meydanoglu, Cemil Işıksaçan, Hatice Mollaoğlu Altuner, Mert Günyüz, Onur Birbaşar, “Effect of Magnesium Content On Microstructure and Mechanical Properties of Twin-Roll Cast Aluminum Alloys” TMS 146th Annual Meeting and Exhibition, Light Metals 2017, ss. 821-825, 26 Şubat-02 Mart 2017, San Diego, California, ABD.
 5. Onur Birbaşar, Murat Can Erdemir, Vedat Topaloğlu, Cemil Işıksaçan, Onur Meydanoğlu, Mert Günyüz, Hatice Mollaoğlu Altuner, Murat Dündar, “Grain Refiner Sedimentation in the Launder System of Twin Roll Casting and Application of Electromagnetic Stirring” 146th Annual Meeting and Exhibition, Light Metals 2017, ss. 1021-1025, 26 Şubat-02 Mart 2017, San Diego, California, ABD.
 6. Mert Gülver, Mert Günyüz, Onur Meydanoğlu, Onur Birbaşar, “AlFeMn Alaşımında Döküm Mikroyapısının Malzeme Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” 8. Alüminyum Sempozyumu (ALUS’08), ss. 96-99, 05-06 Ekim 2017, İstanbul.
 7. Ozan Deniz Altundal, Zülal Öziş, Onur Meydanoğlu, Cemil Işıksaçan, “İkiz Merdane Döküm Tekniği ile Üretilen Soğuk Haddelenmiş 5754 Alüminyum Alaşımının Yumuşama Davranışı” 8. Alüminyum Sempozyumu (ALUS’08), ss. 126-129, 05-06 Ekim 2017, İstanbul.
 8. Hatice Mollaoğlu Altuner, “Gıdaya Temas Eden Malzeme Uygulamalarında Alüminyum Alaşımı Folyolar” 8. Alüminyum Sempozyumu (ALUS’08), ss. 161-168, 05-06 Ekim 2017, İstanbul.
 9. Özlem İnanç Uçar, Fırat Kurtal, Ayberk Muharremoğlu, Süleyman Barış Yılmaz, Onur Birbaşar, Durmuş Özdemir, “Alüminyum Folyo Yüzeylerine Uygulanan Kaydırıcı Miktarının Taşınabilir FTIR Spektrometresi ile Ölçümü” 8. Alüminyum Sempozyumu (ALUS’08), ss. 276-279, 05-06 Ekim 2017, İstanbul.
 10. Onur Meydanoglu, Cemil Işıksaçan, Mert Günyüz, Hatice Mollaoğlu Altuner, “Controlling the Microstructural Evolution During Soft Annealing of Cold Rolled Twin-Roll Cast AlMnMg Alloys by Homogenization Heat Treatment” 147th Annual Meeting and Exhibition, Light Metals 2018, ss. 953-958, 11-15 Mart 2018, Phoenix, Arizona, ABD.
 11. Cemil Işıksaçan, Onur Meydanoglu, Onur Birbaşar, Mert Gülver, “Tailoring the Materials Properties with a Holistic Approach from Casting to Back Annealing” 147th Annual Meeting and Exhibition, Light Metals 2018, ss. 971-975, 11-15 Mart 2018, Phoenix, Arizona, ABD.
 12. Donovan Verkens, Alexander Lutz, Linsey Lapeire, Mert Günyüz, Cemil Işıksaçan, Kim Verbeken, Stephane Godet, Iris De Grave, Herman Terryn, “Study on the Surface Properties of a Twin Roll Cast Al-Mn-Fe-Si Aluminum Alloy System” Aluminum Surface Science & Technology Symposium, 27 – 31 Mayıs 2018, Helsingor, Danimarka.
 13. Vakur Uğur Akdoğan, Cemil Işıksaçan, Hatice Mollaoğlu Altuner, Onur Birbaşar, Mert Günyüz, “Influence of Strip Thickness on As-Cast Material Properties of Twin-Roll Cast Aluminum Alloys” 148th Annual Meeting and Exhibition, Light Metals 2019, ss.1137-1141, 10-14 Mart 2019, San Antonio, Texas, ABD.
 14. Mert Gülver, Onur Meydanoglu, Cemil Işıksaçan, “Softening Behavior of Direct Chill and Twin-Roll Cast AA 3105 Alloy” 148th Annual Meeting and Exhibition, Light Metals 2019, ss.1143-1147, 10-14 Mart 2019, San Antonio, Texas, ABD.
 15. Zeynep Özeşer, Onur Meydanoğlu, Cemil Işıksaçan, Mustafa Çöl, “Ara Tav İşleminin İkiz Merdane Sürekli Döküm Tekniği ile Üretilen AA5754 Alaşımının Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkisi” 9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu (ALUS’09), ss. 103-106, 10-11 Ekim 2019, İstanbul.
 16. Ece Arıcı, Hatice Mollaoğlu Altuner, Mert Günyüz, Mert Gülver, “1XXX Serisi Alüminyum Alaşımlarında Soğuk Deformasyonun Homojenizasyon Tavına Etkisi” 9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu (ALUS’09), ss. 111-114, 10-11 Ekim 2019, İstanbul.
 17. Fırat Kurtal, Özlem İnanç Uçar, Faruk Çelebi, İsa Çakar, Vedat Topaloğlu, Durmuş Özdemir, “Gerdirme-Düzeltme Banyolarındaki Deterjan Derişiminin Ölçümü için Spektroskopik ve Kemometrik Yöntemler Geliştirilmesi” 9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu (ALUS’09), ss. 123-127, 10-11 Ekim 2019, İstanbul.
 18. Onur Birbaşar, Murat Dündar, Emrah Fahri Özdoğru, Mehmet Ali Güzel, Samet Çalış, “Hata Analizi Vaka Çalışması; 7075 Alüminyum Alaşımında Mikroyapısal Özelliklerin Tasarım ve Malzeme Seçiminde Kırılma Davranışı Açısından Rolü” 9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu (ALUS’09), ss. 193-199, 10-11 Ekim 2019, İstanbul.
 19. Can Okuyucu, Burçin Kaygusuz, Cemil Işıksaçan, Onur Meydanoglu, Amir Motallebzadeh, Sezer Özerinç, Yunus Eren Kalay, “Al-Sm Alloys Under Far-From-Equilibrium Conditions” 150th Annual Meeting and Exhibition (TMS 2021 Virtual), Light Metals 2021, ss. 85-91, 15-18 Mart 2021.