İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

İşe Alım Sistemi

Şirketimizde yıllık iş planları doğrultusunda onaylanmış bütçeler ya da güncel talepler değerlendirilerek işe alım ihtiyaçları giderilmektedir. İstihdamın öncelikle grup içi kaynaklardan karşılanması, sonrasında dış kaynakların kullanımı genel prensiplerdendir.

Adaylar bize nasıl başvurabilir?

Şirketimiz bünyesinde ortaya çıkan eleman ihtiyacı kuruluş intraneti sayesinde tüm çalışanlarımıza duyurulmaktadır. Başvurular, Holding İnsan Kaynakları veya ilgili İnsan Kaynakları departmanlarına yapılabilir.

Kullanılabilecek yöntemler :

e-mail / intranet Kullandığımız iş başvuru portalı : Başvuru

Performans Yönetim Sistemi

Performans Yönetim Sistemi, birey, takım ve şirket performansımızın geliştirilmesi amacıyla mevcut durumumuzun tanımlanmasını sağlayan ve gelişim alanlarımızın belirlenmesini hedefleyen bir araçtır. Şirketimizde, “Yetkinlik Bazlı Performans Yönetim Sistemi” ve “Balanced Score Card” uygulanarak, kişisel potansiyellerin tespiti ile beraber ileriye yönelik gelişim ve iyileştirme planlarının yapılması, geçmiş performansların değerlendirilerek ilgili yönlendirmelere girdi oluşturması sağlanmaktadır.

Eğitim Yönetim Sistemi

Eğitim Planlaması : Eğitim faaliyetlerimiz 3 ana kaynaktan çıktı almaktadır; Eğitim İhtiyaç Analizi, Performans Yönetim Sistemi Çıktıları ve yıl içinde ortaya çıkan Bütçe Dışı Talepler. Bütün kaynaklarımız değerlendirildikten sonra yıllık eğitim planı ve eğitim kataloğu hazırlanmakta ve İnsan Kaynakları Sistemi üzerinden tüm çalışanlara ilan edilmektedir.

Oryantasyon : Yeni işe başlayan arkadaşlarımıza öncelikle şirketimizin tanıtım filmi izletilerek şirketimiz hakkında genel sunumlar yapılmaktadır. Daha sonra bu arkadaşlarımıza, daha kapsamlı eğitimler ve sunumlarla çalışacakları bölüm ve şirket ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılmaktadır.

Bölüm / Şirketiçi Teknik Eğitim : Hem işe yeni başlayan hem de mevcut çalışanlarımıza yönelik diğer bölümlerin faaliyetleri ve iş tanımları çerçevesinde verdiğimiz eğitimlerdir.

Profesyonel firma eğitimleri : Çalışanlarımızın yetkinlikleri ve yaptıkları iş doğrultusunda tespit etmiş olduğumuz, bütçelenmiş kişisel gelişim ve mesleki teknik eğitimlerdir. İnsan Kaynakları bölümümüz tarafından organize edilmektedir.

Ücret Yönetim Sistemi

Assan Alüminyum ücret yönetim sistemimizdeki amaç, çalışanlarımızın toplam gelirlerini güncel çalışma hayatının gereklerine, ülke, işyeri ve çalışanlarımızın müşterek yararlarına uygun hale getirmektir. Bunun yanı sıra performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanımızı motive edecek HAY Ücret Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.

Sosyal Faaliyetler

Kibar Holding'in çalışanlarına sunduğu sosyal imkanlardan Assan Alüminyum olarak tüm çalışanlarımız yararlanabilir. Tuzla Fabrika sahamız içerisinde voleybol, basketbol, masa tenisi oynama alanları bulunmaktadır. Bunun yanısıra tüm çalışanlarımız için futbol, bowling ve masa tenisi turnuvaları, yıllık piknikler ve paylaşım toplantıları düzenlemektedir. Farklı birçok aktivite için sosyal amaçlı komitelerimizde bulunmaktadır.