TMS 2017 Konferansı

Mart 2017

TMS 2017 Konferansına, Assan Alüminyum 3 bildiri ile katıldı

Assan Alüminyum Teknoloji Direktörlüğümüz, sunduğu 3 bildiri ile TMS (The Minerals, Metals and Materials Society) tarafından bu sene 146.’sı ABD’nin San Diego kentinde düzenlenen konferansa katılmıştır. Bu sene, “Cast Shop Technology - Continuous Strip Casting” oturumunun organizasyon komitesinde Assan Alüminyum Teknoloji Direktörümüz Dr. Murat Dündar yer almış ve oturumun ortak başkanlığını yürütmüştür.

Assan Alüminyum döküm işletmeleri ile ortak yürütülen çalışmalardan elde edilen sonuçlar Ar-Ge bölümü Süreç Yöneticimiz Onur Birbaşar tarafından “Cast Shop Technology - Grain Refining and Solidification” oturumunda “Grain Refiner Settlement in the Launder System of Twin Roll Casting and Application of Electromagnetic Stirring” isimli bir bildirimizle sunulmuştur. Döküm işleminde sıvı metalde gerçekleşen bir mekanizmanın sayısal modellemesi ve bunun pratik olarak ispatı olduğundan büyük önem taşımaktadır.

Yine benzer bir ortak çalışma sonuçları Ar-Ge Kıdemli Uzmanımız Dr. Onur Meydanoğlu tarafından “Cast Shop Technology -Continuous Strip Casting” oturumunda, “Effect of Magnesium Content on Microstructure and Mechanical Properties of Twin-Roll Cast Aluminum Alloys” isimli bildiride alüminyum camiasına sunulmuştur. Söz konusu malzeme Assan Alüminyum da bu zamana kadar başarı ile dökülmüş en yüksek alaşımlı bobindir.

Teknoloji Direktörümüz Dr. Murat Dündar tarafından ise “Aluminum Alloys, Processing and Characterization-Characterization” oturumunda “Determination of Aluminum Oxide Thickness on the Annealed Surface of 8000 Series Aluminum Foil by Fourier Transform Infrared Spectroscopy” isimli bildiri sunulmuştur. Yürütülen çalışma dünyada alüminyum folyo yüzeyinde 2 nanometreye kadar oksit kalınlığını yeni geliştirlmiş bir yöntemle ölçebilen ilk ve tek örneğidir. 2 nanometrelik bir kalınlığın yaklaşık 15 Alüminyum atomundan oluşan bir katman olduğu düşünülürse sonucun çarpıcılığı daha belirgin hale gelmektedir.

TMS 2017 Konferansı