TMS 2016 Konferansına, Assan Alüminyum iki bildiri ile katıldı

18 Şubat 2016

Yürüttüğü çalışmaların bilimsel ve teknolojik niteliklerinin yüksek olması Assan Alüminyum Teknoloji Direktörlüğünün ürettiği bilginin konferanslarda bildiri ve bilimsel dergilerde ise makale olarak kabul görmesini sağlamaktadır. Assan Alüminyum 2000 yılından beri süre gelen bir düzen içinde TMS konferanslarına bildirileri ile katılmaktadır.

TMS (The Minerals, Metals and Materials Society) tarafından bu sene 145. si ABD’nin Nashville kentinde düzenlenen konferansa, Assan Alüminyum Teknoloji Direktörlüğü sunduğu iki bildiri ile katılmıştır. Bildiriler Ar-Ge bölümü Süreç Yöneticisi Dr. Hatice Mollaoğlu Altuner ve Ar-Ge Kıdemli Uzmanı Dr. Onur Meydanoğlu tarafından “Hafif Metallerin Sürekli Dökümü” isimli oturumda sunulmuştur. Bir önceki senede olduğu gibi bahsi geçen oturumun organizasyon komitesinde Assan Alüminyum Teknoloji Direktörü Dr. Murat Dündar yer almış ve oturumun başkanlığını yürütmüştür.