MESS İş Güvenliğinin Yıldızları Yarışması

Haziran 2021

MESS İş Güvenliğinin Yıldızları Yarışmasında, Davranış Odaklılar kategorisinde Assan Alüminyum olarak “Yaşam Güvenliği Kültür Değişim Programı” başlıklı iyi uygulama örneğimiz ile Tavsiye Edilen İyi Uygulama olarak ödül almanının mutluluğunu yaşıyoruz. Projemiz ile sıfır kazaya ulaşmanın, çalışanlar için güvenli bir iş ortamı oluşturmakla ve çalışanların güvenli davranışı tercih etmesi ile mümkün olduğu bilinci ve kazaların kök nedenlerinin ağırlıklı olarak çalışanların güvensiz davranışından kaynaklandığı verisine istinaden bir kültür değişim programı uygulanması amaçlamıştır. Projenin çıktısı olarak ise kazalanma değerlerimizi önce “Avrupa değerleri" ne, devamında ise “Sıfır Kaza”ya düşürmek olarak hedeflenmiştir. Bunun paralelinde, İSG yaklaşımını, tüm çalışanlarımızın sadece işyerindeki kurallara uyması olarak değil yaşamın her alanında benimsedikleri/özümsedikleri bir hale gelmesi ve aileleri başta olmak üzere çevrelerine rol-model olacakları bir seviyeye çıkarmaları amaçlanmıştır. Proje başlangıç değerine göre %65’lik iyileşme gerçekleşmiştir. İlave olarak, toplam kaza oranında %45 ve kaza ağırlık oranında %69 iyileşme sağlanmıştır.

Bu sürece katkı sağlayan ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz.