ÇHC'den ithal edilen mesnetsiz folyolar için %22 dampinge karşı kesin önlem konuldu

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından, ÇHC’nden ithal edilen mesnetsiz alüminyum folyo ürünler için (7607.11 GTİP ve 7607.19 GTİP) damping soruşturması başlatılmasına ait 2013/29 nolu Tebliğ 21.12.2013 tarih ve 28858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Akabinde, 26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/25 Sayılı Tebliğ ile ÇHC’nden ithal edilen 7607.11 ve 7607.19 GTİP nolu mesnetsiz alüminyum folyo ürünler için CIF bedelinin %22'si oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. (Gümrük Vergisi ile birlikte toplam %29,5.)

Bu önlem yayımlandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacaktır.

Tebliğin linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140726-12.htm