ÇHC'den ithal edilen mesnetsiz folyolar için %22 dampinge karşı kesin önlem konuldu

31 HAZİRAN 2014

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından, ÇHC’nden ithal edilen mesnetsiz alüminyum folyo ürünler için (7607.11 GTİP ve 7607.19 GTİP) damping soruşturması başlatılmasına ait 2013/29 nolu Tebliğ 21.12.2013 tarih ve 28858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Akabinde, 26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/25 Sayılı Tebliğ ile ÇHC’nden ithal edilen 7607.11 ve 7607.19 GTİP nolu mesnetsiz alüminyum folyo ürünler için CIF bedelinin %22'si oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. (Gümrük Vergisi ile birlikte toplam %29,5.)

Bu önlem yayımlandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacaktır.

Tebliğin linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140726-12.htm