Dünya Gazetesi - Ambalajda Hızlı Büyüme eki – “Assan, 100 milyon $'lık sürdürülebilir üretim yatırımına imza atıyor” – Göksal Güngör