Kablo Folyosu

Kablo Folyosu

* Resimler Assan Alüminyum ürünlerinin kullanıldığı nihai ürünlere aittir.

Kablo Folyosu Özellikleri


  • Yüksek korozyon ve ısı direnci
  • Uzun dönem koruma
  • Fiber-optik kablolarda elektrik iletkenliği sayesinde, kablo bağlantılarının güvenilirliğinin testini sağlamada izleyici görevi görebilme
  • Elektrik iletkenliği sayesinde, kablo sarımında, kablo devresinin güvenilirliğinin tasdik edilmesini sağlama
  • İletişim sistemlerindeki kablolarda kullanılması ile neme ve ayrıca yerin altında ve üstünde doğal olarak oluşan aşındırıcı maddelere karşı uzun dönemde izolasyon sağlama

Kablo Folyosu Kullanım Alanları


  • Metal elektrik kablolarıyla ilişkili manyetik ve radyo frekanslarının emisyonuna karşı
  • Fiber-optik kablolar

Alaşım

1000/8000 Serisi