İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikamız

BİZ Assan Alüminyum Ailesiyiz;

Türkiye’nin lider alüminyum üreticisi olarak sürdürülebilir bir dünya için sorumluluğumuzun farkındayız ve çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarında kurumsal performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Farkındalığı ve katılımı üst seviyede olan çalışanlarımızın oluşturduğu takım ile,

 • Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini uygulayarak,
 • Çevre kirliliğini önlemeyi ve insan sağlığına&güvenliğine zarar verebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve her türlü olumsuz etki, riskleri yöneterek, kontrol altında tutmayı, korumayı,
 • Özellikle güvensiz davranış kaynaklı olanlar başta olmak üzere tüm yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi,
 • Sürekli iyileşmeyi hedefliyoruz.

Bu doğrultuda;

 • Uymak zorunda olduğumuz yasal mevzuat, uygunluk yükümlülükleri ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymayı,
 • Başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere enerjiyi doğru ve verimli kullanmayı, ve doğal kaynakların tüketimini azaltmayı,
 • Yenilenebilir enerji üretimimiz sayesinde CO2 salımlarımızı azaltmayı,
 • Sürdürülebilirlik için mümkün olduğunca ikincil hammaddeleri kullanarak ürünlerimiz ve süreçlerimizde ekolojik etkileri en aza indirerek kirliliğin önlenmeyi, çevrenin korunmasını sağlamayı,
 • Teknik ve mali olanakların el verdiği ölçüde iş sağlığı güvenliği açısından en güvenilir ve çevreye en az zarar veren teknolojiyi ve hammaddeleri kullanmayı,
 • Kaza ve meslek hastalıklarına yol açacak tehlikeleri belirlemeyi ve kabul edilebilir risk seviyesine indirerek SIFIR kaza hedefine ulaşmayı,
 • Çevre kirliliğine neden olabilecek boyutları önceden belirleyerek yerinde ve zamanında gerekli tedbirleri almayı,
 • Çalışanlarımıza “Güvenli Davranış” ve “Çevre Koruma” bilinci kazandıracak eğitimler vermeyi,
 • Çevre, İSG performansını etkileyen süreçlerimizde çalışanlarımıza ve çalışan temsilcilerimize danışmayı, tüm paydaşlarımızın katılımını sağlayacak yöntemler geliştirmeyi,
 • Hedeflerimizi, yaşam döngüsü bakış açısıyla, Çevre ve İSG performansımızı etkileyen tüm hususlarımız ile risk ve fırsatlarımızı dikkate alarak belirlemeyi,
 • Doğal hayata saygı duyarak biyolojik çeşitliliği korumayı
 • Gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmeyi ve paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmayı

ASSAN ALÜMİNYUM çalışanları olarak TAAHHÜT EDİYORUZ.

İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ