İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikamız

Assan Alüminyum Ailesi olarak;

Farkındalığı ve katılımı üst seviyede olan çalışanlarımızın oluşturduğu takım ile,

  • Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini uygulayarak,
  • Çevre kirliliğini önlemeyi ve insan sağlığına&güvenliğine zarar verebilecek her türlü olumsuz etkileri belirleyerek, kontrol altında tutmayı ve korumayı,
  • Özellikle güvensiz davranış kaynaklı yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi ve sürekli iyileşmeyi hedefliyoruz.

Bu doğrultuda;

  • Uymak zorunda olduğumuz yasal mevzuat, uygunluk yükümlülükleri ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymayı,
  • Başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere enerjiyi doğru ve verimli kullanmayı ve doğal kaynakların tüketimini azaltmayı,
  • Teknik ve mali olanakların el verdiği ölçüde iş sağlığı güvenliği açısından en güvenilir ve çevreye en az zarar veren teknolojiyi ve hammaddeleri kullanmayı,
  • Kaza ve meslek hastalıklarına yol açacak tehlikeleri belirlemeyi ve kabul edilebilir risk seviyesine indirerek SIFIR kaza hedefine ulaşmayı,
  • Çevre kirliliğine neden olabilecek boyutları önceden belirleyerek yerinde ve zamanında gerekli tedbirleri almayı,
  • Çalışanlarımıza “Güvenli Davranış” ve “Çevre Koruma” bilinci kazandıracak eğitimler vermeyi,
  • Tüm paydaşlarımızın katılımını sağlayacak yöntemler geliştirmeyi,

ASSAN ALÜMİNYUM çalışanları olarak TAAHHÜT EDİYORUZ.

İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ