Risk Yönetimi

Risk yönetimi, kurumların karşı karşıya olduğu riskleri erken belirlemesi, derecelendirmesi ve yönetim stratejilerini / aksiyonlarını belirleyerek şimdiden önlem almaları amacı ile kurumun iş birimleri, stratejileri, iş süreçleri, insan kaynakları, teknolojik altyapısı ve sahip olduğu bilgi kaynakları arasında koordinasyona dayalı olarak oluşturulan, sürekliliği olan bir süreç / yönetim sistemi döngüsüdür. Etkin risk yönetimi ile şirketler ürün ve hizmet devamlılığını (iş sürekliliğini), karlı büyüme, hukuka uyum ve sürdürülebilirliği sağlarken; itibari, operasyonel ve finansal tehlikelere karşı dayanıklılığını arttırır.

Şirketin tüm paydaşları (çalışanlar, ortaklar, tedarikçiler, müşteriler ve toplum), gerçekleşebilecek risklerden etkilenen veya yarattıkları etkiler sebebiyle riske sebebiyet verebilecek taraflardır.

Şirketimizde “Risk Yönetimi” kurumsal kültürümüzün vazgeçilmez bir parçasıdır. Risk yönetimi ile ilgili oluşturduğumuz organizasyon, politika, standart ve uygulamalarımız ve etkin raporlama ve takip sistemimiz sayesinde risklerimizi erken tespit edip, gereken tüm önleyici çalışmalarımızı ve iyileştirme projelerimizi hızla gerçekleştirmekteyiz.