Enerji Politikamız

Assan Alüminyum;

Türkiye’nin lider yassı alüminyum üreticisi olarak, üretim ve hizmet faaliyetleri süresince, enerji yönetim sistemini proaktif bir şekilde uygulamayı, sürekli iyileştirmeyi ve sürdürülebilir kılmayı taahhüt eder.

Bu taahhüdü gerçekleştirmek için enerji yönetimi çalışmalarını aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yürütür;

  • Her çalışan seviyesinde enerji verimliliği farkındalığı oluşturmak,
  • Gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerde sürdürülebilir üretimi sağlayarak paydaşlarımıza rol model olmak ve enerji verimliliği bilincini artırmak,
  • Enerjinin verimli kullanılmasının küresel boyuttaki önemini bilerek, ilgili yasal mevzuatlara ve diğer şartlara uymak,
  • Satın alınan ürün ve hizmetlerde, yeni yatırım ve tasarımlarda, üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimliğini gözetmek,
  • Sürekli iyileştirmeyi destekleyecek enerji hedefleri ile enerji performansını düzenli olarak gözden geçirmek ve geliştirmek,
  • Enerji hedef ve amaçlarına ulaşmak için gerekli kaynakların temin edilmesini ve bu kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.